Ordensregler for Erotic World

Af hensyn til opretholdelse af ro og orden, samt gæsters sikkerhed, har Erotic World valgt at fastsætte følgende regler til overholdelse under arrangementet.

Adgang:

Der er kun adgang til Erotic Worlds arrangementer mod betaling og mod bæring af gyldigt armbånd.

Der er kun adgang for voksne (18 år eller derover). Gæster skal på forlange fremvise gyldigt legitimation, så alder kan kontrolleres. Det er gæstens ansvar, at der til enhver tid kan fremvises gyldigt legitimation ved tvivl. 

Der er ikke adgang for personer med beklædning med logoer, markeringer, rygmærker eller lignende afmærkning, med relation til bande-/rockergrupperinger, eller grupperinger som er utryghedsskabende eller virker ved vold.

Det er ikke tilladt at medbringe 

  • Våben eller våbenlignende genstande, herunder værktøj. 
  • Kameraudstyr / udstyr til optagelse. 
  • Laserpenne. 
  • Mad- og drikkevarer.
  • Kæledyr.

Gæster til arrangement kan blive pålagt visitering ved adgang og under Erotic Worlds arrangement. Nægtelse af visitering medfører bortvisning.

Adfærd:

Det er ikke tilladt at udvise støjende, voldelig, utryghedsskabende, fornærmelig eller lignende adfærd, der er egnet til at forstyrre den offentlige orden eller medfører ulemper for andre tilstedeværende gæster eller Erotic Worlds personale. 

Det er ikke tilladt for gæster at være beruset i et sådant omfang, at gæsten ikke kan tage vare på sig selv, eller er til gene eller ulempe for andre tilstedeværende gæster. Har en gæst indtaget alkohol i forbindelse med arrangementet i et sådant omfang, at Erotic Worlds vagtpersonale vurderer, at gæsten er nærliggende til at udvise støjende, voldelig, fornærmelig eller lignende adfærd, eller er til ulempe eller gene for andre tilstedeværende gæster, skal gæsten efterkomme anvisning om at forlade arrangementet. 

Anvisninger fra personalet:

Anvisninger fra Erotic Worlds personale skal efterkommes uden tøven. Manglende efterkommelse medvirker bortvisning.

Euforiserende stoffer:

Det er ikke tilladt at anvende, være i besiddelse af eller sælge euforiserende stoffer. 

Gæster som konstateres påvirket af euforiserende stoffer vil blive bortvist øjeblikkeligt.  

Tatoveringer:

Adgang til Erotic World vil blive nægtet, såfremt man har tatoveringer i hovedet. Undtagelsen er minimalistiske tatoveringer direkte bag ørene samt kosmetiske tatoveringer (øjenbryn, hårbund, øvre og nedre øjenlåg og læber). 

Adgang med tatoveringer på hals og på hænder (herunder nederste del af underarme) beror på en konkret vurdering, som foretages af vagten på stedet. Tatoveringer som kan opfattes som relateret til rocker-/bandemiljø eller utryghedsskabende grupperinger, særligt grupperinger som virker ved vold, er ikke tilladt og vil blive nægtet adgang. Ved vurderingen vil vagten bl.a. (denne oplistning er ikke udtømmende) kigge efter dæmonansigter, dæmoner/vampyrer/monstrøse ansigter/væsner som fremstår som udbryder af huden, tatoveringer med teksten ”pain is temporary, pride is for ever”, ”666”, ”AFFA”, ”BFFB”, ”Next Generation”, ”SYLB”, hagekors i relation til nazisme (til forskel for soltegn), etc. 

“Tatoveringer med bandeakronymer, bandelogoer, tatoveringer med relation til grupperinger som virker ved vold, eks. nazistiske grupperinger eller til Antifa, etc., vil bevirke bortvisning uanset placering på kroppen. 

Har en gæst fået adgang til messen ved at dække tatoveringer, og tatoveringen senere bliver konstateret af vagten, vil gæsten blive bortvist øjeblikkeligt. 

Der kan ikke dispenseres for reglerne om tatoveringer ved afdækning af pågældendes tatoveringer, uanset metode til afdækning. 

Køb af billetter forud for messen forudsætter, at gæsten opfylder betingelserne for adgang jf. ordensreglerne for adgang med tatoveringer. Køb af billetter forud for messen er ikke garanti for adgang til messen. Erotic World refunderer ikke billetomkostningerne ved køb af billet til arrangementet, som gæsten evidentligt ville være nægtet adgang til grundet tatoveringens form eller placering.

Billeder/Video/Kamera:

Foto og videooptagelser er ikke tilladt på messen.
Det er kun for godkendt presse, der har foto og video tilladelse.

 

Overtrædelse af ordensreglementet:

Overtrædelse af ordensreglementet medvirker afvisning til eller øjeblikke bortvisning fra Erotic Worlds arrangement. 

Bortvisning grundet overtrædelse af ordensreglerne bevirker, at gæsten ikke kan kræve refundering af billetomkostninger eller øvrige omkostninger forbundet med deltagelse i Erotic Worlds arrangement. 

Afhængig af grovheden af overtrædelsen kan gæsten blive ekskluderet fra deltagelse i fremtidige Erotic World-arrangementer.